Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955. 60. výročí započetí vojskového střežení státní hranice”

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Ochrana státní hranice 1948–1955. 60. výročí započetí vojskového střežení státní hranice.

Informace pro účastníky:Program semináře

První den jednání – 17. 5. 2011

 • 09.00 – 10.00: Registrace účastníků
 • 10.00 – 10.30: Zahájení semináře
 • I. blok přednášek – Střežení státní hranice 1948-1955 – 1. část
  • Mgr. Martin Pulec, Archiv bezpečnostních složek Praha: Zastřelení Václava Anschlága při pokusu o přechod hranic - popis případu a zamyšlení nad prameny k případům usmrcení osob na státních hranicích.
  • PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha: Kurýři západních zpravodajských služeb a jejich způsoby přechodu státní hranice.
  • PhDr. Ivo Pejčoch, Vojenský historický ústav Praha: Příslušníci československé armády jako kurýři západních zpravodajských služeb.
 • II. blok přednášek – Pohraniční stráž a ostatní bezpečnostní složky v první polovině 50. let
  • Mgr. Ľubomír Morbacher, Ph.D., ÚPN Bratislava: Niektoré aspekty spolupráce ŠtB a PS na začiatku 50. rokov.
  • Mgr. Josef Vávra, Archiv bezpečnostních složek Brno–Kanice: Výcviková střediska a školy SNB a jejich role při ochraně hranic (1945–1950).
  • Mgr. František Bártík, Hornické muzeum Příbram: Zajištění ostrahy nápravně pracovního tábora Vojna Vnitřní stráží ministerstva vnitra (1954–1961).
  • PhDr. Václav Šmidrkal, Vojenský historický ústav Praha: Film jako historický pramen: Spolupráce mezi Pohraniční stráží a Československým armádním filmem.
 • I. blok přednášek – Střežení státní hranice 1948-1955 – 2. část
  • Mgr. Josef Šolc, Kroměříž: Vznik a vývoj Dunajské Pohraniční stráže.
  • Mgr. Tomáš Slavík, Archiv bezpečnostních složek Brno–Kanice: Ženijnětechnická opatření u 15. českobudějovické pohraniční brigády.
  • Ing. Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D., Archiv bezpečnostních složek Brno–Kanice: Organizace Pohraniční stráže na Karlovarsku v první polovině 50. let.
  • Bc. Zdeněk Dragoun, Technická univerzita Liberec: Působení pohraničních jednotek v severních Čechách v letech 1948–1955.
  • Luděk Kozlovský, Brno: Kroniky pohraničních rot.

Druhý den jednání – 18. 5. 2011

 • III. blok přednášek – Muzejní expozice k ochraně státní hranice
  • Martin Kostlán, DiS., Archiv bezpečnostních složek Praha, Průzkum fyzického stavu mapového materiálu ve fondech PS z 50. let. Možnosti konzervátorského a restaurátorského ošetření.
  • Mgr. Václav Rutar, Muzeum Policie ČR Praha: Problematika ochrany státní hranice ve sbírkách Muzea Policie ČR.
  • Mgr. Marek Výborný, Gymnázium, ul. Opletalova, Pardubice: Příběhy bezpráví – možnosti prezentace "železné opony" ve výuce dějepisu.
  • Bc. Roman Řezníček – Mgr. Hana Bartošová, Technické muzeum v Brně: Muzejní aktivity Technického muzea související s ostrahou hranic v objektech in situ na jižní Moravě (pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada v Šatově a bývalá budova celnice v Hatích).

Třetí den jednání – 19. 5. 2011

 • IV. blok přednášek – Obyvatelstvo v pohraničí
  • Dr. Dipl.sc.pol. Eugenie von Trützschler, Stiftung Ettersberg Weimar: Hranice mezi „bratrskými“ státy NDR a ČSR.
  • Mgr. Jan Edl, Státní okresní archiv Tachov: Nepevná hráz míru a socialismu. Ochrana státní hranice v letech 1948–1949 ve světle archiválií ONV Tachov.
  • Mgr. Jiří Topinka, Státní okresní archiv Beroun: Problémy zemědělského osidlování západočeského pohraničí.
  • Mgr. David Kovařík, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.: Zánik obcí v hraničním pásmu.
  • Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů Praha: Přechody z druhé strany.
  • PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum České Budějovice: Život na hranici – osudy obyvatel Rašpachu.
  • PhDr. Jiří Mikulka, Archiv bezpečnostních složek Brno–Kanice: Drama na lovu. Pohraniční incident mezi důstojníky Sovětské armády a myslivci z Hrádku (okres Mikulov) 30. října 1949.
  • JUDr. Vilém Fránek, Křtiny: Přechodové kanály na Mikulovsku obsluhované křesťansky orientovanými oponenty komunistického režimu.