Setkání se zástupci BStU a IPK v Berlíně

Ve dnech 31. května a 1. června 2012 navštívili zástupci Archivu bezpečnostních složek PhDr. Zlatuše Kukánová a Mgr. Pavel Kugler centrální pracoviště Archivu BStU a Fraunhofer Institutu IKP v Berlíně. Jednání v Archivu BStU se týkala především výměny zkušeností z oblasti digitalizace, lustrací, zpřístupňování dokumentů a rekonstrukce skartovaného materiálu. Rovněž byly projednány další kroky, které by vedly k prohloubení spolupráce v rámci archivní sítě Network. V průběhu návštěvy měla česká delegace možnost prohlídky depotů, včetně místnosti s kartotékami sloužícími k lustraci.

Bert Rosenthal a Karsten Jedlitschka (BStU) Kartotéky v BStU (Karteiräume) Kurýrní aktovky ve fondech Archivu BStU Ukázky typů skartovaného materiálu v BStU

Návštěva ve Fraunhofer Institutu byla již třetím setkáním zástupců obou institucí v tomto roce. Hlavním bodem jednání byla možnost virtuální rekonstrukce skartovaného materiálu bývalé VKR. Obě strany se shodly na potřebě rozšíření projektu na středoevropskou, případně celoevropskou úroveň. V rámci diskuse k financování projektu dospěly k závěru, že část by mohla být hrazena z grantů EU. Pozitivem do budoucna se ukazuje podpora spolupráce mezi IKP a ABS vyjádřená českou ambasádou v Berlíně.

Pavel Kugler, Zlatuše Kukánová a vedoucí oddělení Bertram Nickolay Příprava poničeného materiálu ke skenování