Služební cesta zástupců Archivu bezpečnostních složek do Bratislavy a Budapešti ve dnech 22.–24. 8. 2012

Ve dnech 22.–24. srpna 2012 se zúčastnili PhDr. Zlatuše Kukánová a Mgr. Pavel Kugler z Archivu bezpečnostních složek setkání u příležitosti konání Evropského dne připomínky oběti totalitních režimů. Cílem akce bylo připomenout podpis paktu Ribbentrop-Molotov, jenž negativně předznamenal na další desetiletí osudy národů střední a východní Evropy. Součástí programu byla prohlídka Muzea teroru v Budapešti, výstava týkající se litevského hnutí odporu po roce 1945, a konference Konfrontace s minulostí, která vrcholila podepsáním deklarace k založení společného muzea, jež by komplexně reflektovalo nedávnou „totalitní“ minulost zúčastněných zemí.

Zástupci ABS využili cesty do Budapešti k návštěvě partnerských institucí Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě a Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska (ÁBTL) v Budapešti. V ÚPN dne 22. 8. 2012 měli možnost seznámit se s archivním pracovištěm, včetně prohlídky depozitářů. Kromě výměny poznatků o fungování a práci obou institucí došlo k výměně zkušeností s plánovaným předsednictvím ÚSTR v rámci zástupců Evropské pracovní sítě partnerských institucí, tzv. Network.

Dne 24. 8. 2012 navštívili zástupci Archivu bezpečnostních složek maďarské ÁBTL, které spravuje archiválie bývalých maďarských bezpečnostních složek v celkovém rozsahu 4 tisíc běžných metrů. Tématem diskuse s maďarskými kolegy byly otázky lustrací, ochrany osobních údajů, zpracování elektronických databází, přístup badatelů k archiváliím, provoz badatelen a restaurování archiválií technologií Neschen. Jedním z bodů jednání byla rovněž organizace připravované putovní výstavy v rámci sítě Network.

Návštěva Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě Návštěva Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě Návštěva Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě Návštěva Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska Návštěva Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska Návštěva Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska Návštěva Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska