Stanovisko Archivu bezpečnostních složek k článkům v Lidových novinách ze dne 19. června 2010

Praha, 20. června 2010 - Sobotní články „Ústav čelí skandálu. Ztratil vzácné archiválie o Palachovi“ a “Skenování poničilo desítky svazků StB“ autora Václava Drchala obsahuje plno nepřesností, účelové nepravdy a lži.

Je zarážející, že Václav Drchal pracuje na takto závažném článku „několik dní“ a nakonec článek opře pouze o jeden nejmenovaný zdroj. Přitom mě, jako ředitele Archivu bezpečnostních složek s žádostí o odpovědi na dotazy kontaktuje jen pár hodin před vydáním. Nyní tedy  k informacím onoho nejmenovaného zdroje, které pan Drchal uveřejnil uvádím:

 1. Václav Drchal spolu s oním nejmenovaným zdrojem tvrdí, že byly poničeny a ztratily se materiály ze spisu Jana Palacha. Skutečnost je následující:
  Tato archiválie, nebyla v žádném případě zničena. Ze spisu se nic neztratilo. Podle sdělení zaměstnance Archivu bezpečnostních složek P. Dvořáčka z příslušného oddělení Archivu, je tento archivní materiál kompletní, nechybí žádné stránky ani fotografie.
 2. Václav Drchal má výjimečně pravdu, že v případě materiálů k Janu Palachovi došlo k přehození několika listů ve spise a ke spojení umělohmotným rychlovazačem.
  K tomuto však došlo, což pan Drchal neuvádí, před vznikem Archivu bezpečnostních složek. Václav Drchal v článku nepřesně interpretoval i moje vysvětlení možného poškozování předmětného dokumentu: když jsem apeloval na možná selhání lidského faktoru při badatelské činnosti, což je celosvětový problém.
 3. Není také pravda, jak se v článku uvádí, že by v průběhu procesu digitalizace byly nějaké další archiválie zničeny. Absurdní je pak informace tajemného „zdroje” o tom, že má být skenováním poškozeno 10–15 procent archiválií. Při skenovaných objemech by muselo jít o desetisíce stran archivních dokumentů, což je zjevný nesmysl. Naopak po vyhodnocení uplynulého období jsme zjistili, že mírně bylo poškozeno 0,03 promile, tj. celkem asi šest až deset z 300 000 digitalizovaných stránek.
 4. Pan Václav Drchal také nebere v potaz leckdy pohnutou historii archiválií, které ABS spravuje. Není pravdou, že by byly spisy Babického případu nebo tzv. mostecké aféry poškozeny v procesu digitalizace. Jejich fyzický stav je poznamenán neodbornou manipulací z doby, kdy byly materiály po mnoho desetiletí v držení Ministerstva vnitra.
 5. Není také pravdou, že by nebyl v Archivu bezpečnostních složek nastaven způsob kontroly při přípravě archiválií k digitalizaci a při procesu digitalizace. Od března 2009 je zřízeno oddělení péče o fyzický stav archiválií. Nakládání s archiváliemi při navážení a odvážení archiválií je kontrolováno pracovnicemi tohoto oddělení. Výše zmíněné oddělení rovněž doporučuje způsob skenování archiválií, a to s ohledem na jejich fyzický stav. Poškozování archiválií je řešeno vždy v součinnosti s příslušnými vedoucími. Záležitost byla řešena rovněž na několika poradách ředitele Archivu, na kterých byla přijata řada opatření.
  Není tedy pravdou, že by ředitel Archivu, nebo vedení, tuto záležitost bagatelizovali či se jí nezabývali.
 6. Václav Drchal tvrdí, že se ztratily některé archivní materiály z Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů, které vede M. Pulec. Ke ztrátě mělo dojít v letech 2008 a 2009. Toto oddělení však na začátku tohoto roku dokončilo generální inventuru. V protokolu o skončení inventury, který podepsal M. Pulec, je konstatováno, že se ŽÁDNÉ ARCHIVÁLIE NEZTRATILY.
 7. Václav Drchal tvrdí, že „Úplně zmizel skupinový vyšetřovací spis Ústí, ve kterém StB zdokumentovala rozprášení odbojářské skupiny z 50. let.“ Toto tvrzení totéž se nezakládá na pravdě. Z výše zmiňovaného oddělení bylo zapůjčeno celkem 600 stran archiválií k digitalizaci. Bylo vráceno zpět 600 stran materiálů.

Není mi známo, co je pravým cílem iniciátorů této účelové kampaně. Pokud však chtějí destrukci Archivu i Ústavu, navrácení původního právního stavu před přijetí našeho zákona, tak jejich postupu začínám rozumět. Nevylučuji ani možnost poskytnout za každou cenu záminku pro mé odvolání, a to přes nesouhlas Rady Ústavu. Pokud je to jejich pravý cíl, tak jim začínám rozumět. Nehodlám se s tím však smířit a budu proti tomu bojovat.

Archiv bezpečnostních složek nyní čelí existenčním problémům, kterým se musí vedení ÚSTR naléhavě věnovat – výpovědím z prostor, kde byl dosud v nájmu Ministerstva vnitra. Destabilizace Archivu bezpečnostních složek, nyní i za pomoci lživých nařčení v médiích, nahrává těm silám ve společnosti, které nemají na vyrovnání se s totalitní minulostí žádný zájem.

Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu bezpečnostních složek