Statistika badatelských a úředních dotazů Archivu bezpečnostních složek za rok 2008

Praha 3. února 2009 – Jedním z hlavních úkolů Archivu bezpečnostních složek (ABS), je zpřístupňování archivních materiálů týkajících se bezpečnostních složek, ale také umožnění, za splnění podmínek stanovených zákonem a archivnictví a spisové službě, nahlížet do převzatých archiválií.

Základní pravidla o nahlížení do archiválií upravuje Badatelský řád Archivu bezpečnostních složek. Nahlížení do archiválií je možné pouze v badatelnách ABS (centrální Siwiecova v Praze, Na Struze v Praze a v Kanicích nedaleko Brna).

Zájem o archiválie ve správě Archivu bezpečnostních složek je velký nejen ze strany historiků a novinářů, ale i z řad veřejnosti. Loni byl největší zájem v červnu, kdy při 670 návštěvách bylo zpřístupněno 5106 inventárních jednotek. V posledních dvou měsících loňského roku se zájem ustálil okolo 230 návštěv respektive 2600 předložených jednotek.

Statistika badatelen

Badatelna Badatelé Badatelské návštěvy Předložené archivní jednotky
Siwiecova (Havelkova) 801 1803 15599
Na Struze 557 1832 19981
Kanice u Brna 168 487 4298
Celkem: 1526 4122 39878

Archiv bezpečnostních složek podle zákona č. 181/2007 Sb. převzal úlohu zpracování informací státním orgánům příslušných k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám České republiky k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení.

Hlavním úkolem příslušného pracoviště Archivu bezpečnostních složek je vyhledávat v evidencích a archivních fondech bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa: Státní bezpečnosti, včetně hlavní správy rozvědky (I. správa SNB), Hlavní správy kontrarozvědky (II. Správa SNB), Vojenské kontrarozvědky (III. Správa SNB), Zpravodajské správy generálního štábu (vojenské rozvědky).

Archiv tak převzal činnosti, které dosud vykonávaly ministerstvo vnitra, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. Úkolem je vyhledávat a poskytovat podklady a informace státním orgánům vyžadujícím tyto údaje pro svou úřední činnost.
ABS spolupracuje zejména s Národním bezpečnostním úřadem, kterému dodává podklady pro bezpečnostní řízení ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (zákon č. 412/2005 Sb. – tzv. bezpečnostní prověrky). Dále spolupracuje s bezpečnostním odborem Ministerstva vnitra, kterému poskytuje podklady pro rozhodování o vydání tzv. lustračních osvědčení ve smyslu zákonů č. 451/1991 Sb a č. 279/1992 Sb.

Požadované údaje poskytuje rovněž zpravodajským službám a součástem ministerstva vnitra.

Nutno podotknout, že Archiv bezpečnostních složek je pouze servisní organizací, která dodává příslušným státní orgánům podklady o osobách, které prověřují. Archiv nerozhoduje o bezpečnostních prověrkách ani o lustračních osvědčeních. Z tohoto důvodu nemůže komentovat jednotlivé žádosti.

Ze statistiky za rok 2009 vyplývá, že evidenční skupina na žádost výše uvedených orgánů poskytla informace o 23 902 osobách v rámci vyřízení 1 214 žádostí. Největším žadatelem byl Národní bezpečnostní úřad, jemuž Archiv bezpečnostních složek vypracoval odpovědi na 609 žádostí.

Statistický přehled úředních dotazů za rok 2008

Subjekt Počet žádostí Počet osob
Národní bezpečnostní úřad 609 13 568
Ministerstvo vnitra 285 7 100
Policie České republiky 121 349
Zpravodajské služby 110 2055
Ostatní 89 830
Celkem 1 214 23 902

Jiří Reich,
tiskový mluvčí ABS, ÚSTR
+420 725 787 524
jiri.reichl@ustrcr.cz
press@ustrcr.cz