Svazky konspiračních a propůjčených bytů I. správy SNB (svazky řádu "7")

Ve svazcích konspiračních a propůjčených bytů I. správy SNB zakládali příslušníci Státní bezpečnosti materiály vztahující se k získávání a využívání KB a PB, včetně adresy, popřípadě jména a dalších dat držitele propůjčeného bytu, doby využívání, finančních nákladů a seznamu docházejících příslušníků a spolupracovníků.

Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo svazku, datum registrace, krycí jméno KB či PB, archivní číslo, podpis příslušníka, který svazek převzal, další informace o archivaci, případně jeho zničení.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení