Archiv bezpečnostních složek spouští digitální archiv

Praha 10. července 2009 - Archiv bezpečnostních složek dnes ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů spustil pilotní část projektu elektronické badatelny. Na všech badatelnách Archivu (dvě v Praze, jedna v Kanicích nedaleko Brna) budou mít zájemci možnost nahlížet do dokumentů digitalizovaných z archivních fondů a sbírek ABS. Projekt budování elektronického archivu navazuje na projekt „Otevřená minulost“ zahájený ministerstvem vnitra v roce 2007.

Veřejnosti se tak otevírají nové možnosti, jak pracovat s archivy bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa. Zatímco dosud bylo možné procházet digitalizované kopie pouze těch materiálů, které si badatel vyžádal, nyní se bude moci nahlížet do všech archiválií, jež jsou v digitálním archivu uloženy.

Archiv bezpečnostních složek má ve své správě zhruba dvacet kilometrů archiválií a asi 400 tisíc mikrofiší, což představuje zhruba 280 milionů stran archiválií. Ústav pro studium totalitních režimů zahájil převod více než 4 milionů digitalizovaných dokumentů do elektronického archivu ABS. V tuto chvíli je po kontrole připraveno ke zpřístupnění a k nahlédnutí několik desítek tisíc stran archiválií, které budou průběžně doplňovány.

Už nyní systém elektronické badatelny umožňuje badatelům tisknout požadované materiály přímo na badatelně, během několika měsíců bude tento servis rozšířen o možnost přímého vypalování CD/DVD. Úkolem pro příští rok je zajistit chráněný dálkový přístup do elektronického archivu, který zajistí, aby každý badatel po podpisu elektronického badatelského listu po dobu jednoho roku mohl nahlížet do digitalizovaných dokumentů přímo ze svého domácího či pracovního počítače. U českých občanů uvažujeme o využití systému datových schránek v kombinaci s přístupem pomocí mobilního klíče, tak jak je to známé například z elektronického bankovnictví.

Věříme, že tento krok ještě zvýší poznání archiválií dokumentujících fungování bývalých mocenských složek komunistického Československa. Jdeo zásadní reakci na zvyšující se zájem o archiválie spravované ABS adekvátní technologií 21. století.

V loňském, prvním roce fungování Archivu bezpečnostních složek, bylo na základě badatelských dotazů historikům, novinářům i další badatelské veřejnosti v informačních systémech vyhledáno významné množství archivních materiálů. Od února do konce roku 2008 přišlo do badatelen 1 526 badatelů. Řada z nich se do ABS vracela, protože statistika zaznamenala 4 122 návštěv, při nichž bylo zpřístupněno 39 878 archivních jednotek.

Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009)

Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009) Tisková konference ABS a ÚSTR (10.7.2009)

Ohlasy v médiích