Archiv bezpečnostních složek a proces lustrací

Praha 2. června 2008 – Archiv bezpečnostních složek převzal problematiku lustrací v únoru 2008. Hlavním úkolem příslušného pracoviště Archivu je pátrat v evidencích a archivních fondech bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa: Státní bezpečnosti včetně Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB), Hlavní správy kontrarozvědky (II. správa SNB), Vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB), Zpravodajské správy generálního štábu (vojenské rozvědky).
Archiv tak převzal činnosti, které dosud vykonávaly ministerstvo vnitra, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. Úkolem pracoviště lustrací je vyhledávat a poskytovat podklady a informace státním orgánům vyžadujícím tyto údaje pro svou úřední činnost; druhým nejdůležitějším úkolem je vyřizování badatelských žádostí.

ABS spolupracuje zejména s Národním bezpečnostním úřadem, kterému dodává podklady pro bezpečnostní řízení ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.). Dále spolupracuje s bezpečnostním odborem Ministerstva vnitra jako gestorem pro rozhodování o vydání tzv. lustračních osvědčení ve smyslu zákonů 451/1991 Sb. a 279/1992 Sb. Pro toto rozhodování mu Archiv poskytuje potřebné podklady.
Kromě Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu či jiných útvarů Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR poskytuje požadované údaje také zpravodajským službám.

Archiv bezpečnostních složek je správcem archivních dokumentů, které pouze předkládá příslušným státním orgánům k rozhodnutí o vydání tzv. lustračních osvědčení anebo výsledku bezpečnostního šetření (dříve bezpečnostní prověrka NBÚ).

Problematika lustrací spadá do kompetencí zástupce ředitele ABS Mgr. Martina Pulce.

Přehled lustrací

Měsíc Počet žádostí Počet osob
Únor 237 2885
Březen 141 2244
Duben 137 1943
Květen 124 1941
Červen 97 2162
Celkem 736 11175