Statistika činnosti badatelen Archivu bezpečnostních složek

Praha 25. července 2008 – Badatelny Archivu bezpečnostních složek (centrální – ul. Havelkova, Praha; ul. Na Struze, Praha; Kanice nedaleko Brna) jsou jediným místem, kde mohou badatelé studovat archivní materiály, které je zajímají.

Archiváři ABS na základě řádné žádosti vyhledají ve fondech Archivu materiály odpovídající požadavku badatele a tyto připraví na jedné z badatelen. Prioritně jsou dokumenty předkládány v centrální badatelně Havelkova, a v případě, že jsou uloženy v archivních fondech badatelny Na Struze, pak v této badatelně.

Zájem o archiválie ve správě Archivu bezpečnostních složek neustále roste, a to nejen ze strany historiků a novinářů, ale i z řad veřejnosti, o čemž svědčí následující statistika.

Statistika činnosti badatelen Archivu bezpečnostních složek

Měsíc Počet badatelů Počet předložených dokumentů Průměr dokumentů na badatele
ÚNOR* 292 3149 10,8
BŘEZEN 338 3147 9,3
DUBEN 355 3061 8,6
KVĚTEN 360 3136 8,7
ČERVEN 419 5106 12,2
CELKEM 1764 17599 10

* centrální badatelna Havelkova funguje od března