Veřejné slyšení senátního výboru

Dne 20. června 2012 pod vedením předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky Jaromíra Jermáře proběhlo veřejné slyšení s poněkud zavádějícím názvem Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů, jehož program (soubor PDF, 546kB) byl sestaven z pěti bloků:

  1. Zhodnocení činnosti Rady ÚSTR od působnosti zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
  2. Zhodnocení činnosti a působnosti z pohledu ředitelů ÚSTR
  3. Informace o činnosti a působnosti Archivu bezpečnostních složek jeho ředitelů
  4. Spolupráce s ABS z hlediska zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  5. Spolupráce s odbornými a vědeckými pracovišti v rámci badatelské a úřední agendy včetně zákona č. 262/2011 Sb., o odboji a odporu proti komunismu

Do prvního panelu byla pozvána předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová, která v úvodním projevu prezentovala (soubor PDF, 142kB) pohled nejvyššího orgánu Ústavu, v rámci druhého panelu reflektoval okolnosti vzniku Ústavu i Archivu bezpečnostních složek ve svém příspěvku (soubor PDF, 125kB) zakladatel Ústavu PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., a aktuální shrnutí situace (soubor PDF, 118kB) přednesl současný ředitel Ústavu Mgr. Daniel Herman.

Vzhledem k tomu, že ve třetím bloku nebyl přečten příspěvek nepřítomného zakladatele Archivu bezpečnostních složek PhDr. Ladislava Bukovszkého, zveřejňujeme zároveň také jeho text (soubor PDF, 106kB).
V rámci tohoto panelu vystoupila také ředitelka Archivu bezpečnostních složek PhDr. Zlatuše Kukánová, která účastníky slyšení seznámila s aktuálním pohledem (soubor 212kB) na činnost své instituce.

Jako přílohu publikujeme také stručnou informaci s výběrovým přehled výsledků činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů i Archivu bezpečnostních složek za období 2008 až 2012.