Vyjádření k letecké tragédii v Rusku

Janusz Kurtyka

Praha 12. dubna 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek vyjadřují hlubokou soustrast všem pozůstalým po sobotní letecké katastrofě v Rusku.

Při tragédii, jejímuž rozměru lze jen těžko uvěřit, zemřel kromě prezidentského páru Polska a dalších nejvyšších představitelů státu, novinářů a pamětníků 2. světové války také prezident partnerské instituce – Ústavu paměti národa (IPN) Dr. Janusz Kurtyka, který stál v čele IPN od roku 2005. Byl to právě Janusz Kurtyka, který jako první představitel partnerské zahraniční instituce podepsal 8. září 2008 dohodu o spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek. Datum podpisu bylo tehdy symbolické – přesně 40 let od chvíle, kdy se na protest proti okupaci Československa upálil na varšavském Stadionu desetiletí Ryszard Siwiec.

„Je pro nás důležité spolupracovat se zahraničními partnery. Když budeme prosazovat nějaké projekty, budeme mít větší sílu, když se spojíme, než když je budeme prosazovat jednotlivě,“ řekl tehdy Kurtyka.

O úzké spolupráci s polským Ústavem paměti národa a Polským institutem v Praze svědčí také to, že v březnu 2009 byla jako výraz úcty k nejvyšší oběti Ryszarda Siwiece přejmenována ulice Havelkova, v níž sídlí Ústav i Archiv, na ulici Siwiecova.

Ústav i Archiv ve spolupráci s oběma zmiňovanými institucemi připravil také několik mezinárodních konferencí a odborných seminářů.

„Janusz Kurtyka byl velmi výraznou osobností, která směřovala Ústav paměti národa jasně daným směrem navzdory mnohým politickým tlakům. Naše myšlenky jsou s polskými přáteli a kolegy nejen v Polsku, ale také zde v České republice,“ řekl k tragédii Pavel Žáček, který s Januszem Kurtykou podepisoval dohodu o spolupráci a několikrát se s ním potkal na odborných konferencích po celém světě.

 

Jiří Pernes, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu bezpečnostních složek
Pavel Žáček, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů