Výročí vzniku samostatného Československa (r. 1968 a 1988) v dokumentech a fotografiích Sboru národní bezpečnosti

Informace o výstavě

Archiv bezpečnostních složek připravil v souvislosti s 90. výročím vzniku samostatného československého státu webovou výstavu dosud nezveřejněných archivních dokumentů a fotografií vytvořených Sborem národní bezpečnosti, které se vztahují k oslavám 50. a 70. výročí vzniku ČSR.

Webová výstava představuje různé typy archivních dokumentů z let 1968 a 1988, které se nachází ve fondech Archivu bezpečnostních složek. První část expozice je věnována rozkazům k mimořádným bezpečnostním opatřením vydaným v souvislosti s možnými demonstracemi u příležitosti oslav výročí vzniku samostatného československého státu v příslušném roce. Následují elektronické kopie archiválií, které popisují konkrétní bezpečnostní opatření provedená Sborem národní bezpečnosti (jak složkou Veřejná bezpečnost, tak složkou Státní bezpečnost), dále situační zprávy, přípravy zásahů, jednotlivá hlášení, popisy konkrétních událostí a také jejich chronologický přehled.

Nejzajímavější částí webové výstavy je fotodokumentace demonstrací k 50. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1968, která ukazuje málo známé záběry ze zásahů proti demonstrantům na Václavském, Staroměstském a Hradčanském náměstí v Praze.

ilustrační obrázek


Rok 1968

Rozkazy k mimořádným bezpečnostním opatřením

Opatření k zabezpečení klidu a pořádku v době oslav 50. výročí vzniku  samostatného  čs. státu a Velké říjnové socialistické revoluce.
Opatření k zabezpečení klidu a pořádku v době oslav 50. výročí vzniku samostatného čs. státu a Velké říjnové socialistické revoluce.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, RMV 68/1968, (A6/4, inv.j. 1166)
Bezpečnostní opatření k zajištění oslav 50. výročí vzniku Československa. (1/9)

Bezpečnostní opatření k zajištění oslav 50. výročí vzniku Československa.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, RNMS VB Praha 7/1968, (KS SNB Praha, př. č. 1395/84, balík č. 12)

Dokumentace

Předběžná zpráva o incidentech,...

Předběžná zpráva o incidentech, ke kterým došlo v rámci republiky dne 28. října 1968 v průběhu oslav 50. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (H 1-4, 907)
Zpráva o závadovém průběhu oslav
Zpráva o závadovém průběhu oslav 50. výročí vzniku Československa dne 28. října 1968.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A2/3 inv. j. 2152)
Domácí pohotovost příslušníků Lidových milic
Domácí pohotovost příslušníků Lidových milic.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (KS SNB Praha, př. č. 1395/84, balík č. 12)
Informace o situaci v průběhu dne 28. října 1968

Informace o situaci v průběhu dne 28. října 1968.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (KS SNB Praha, př. č. 1395/84, balík č. 12)
Chronologický přehled událostí dne 28.10.1968 v Praze
Chronologický přehled událostí dne 28. října 1968 v Praze.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (KS SNB Praha, př. č. 1395/84, balík č. 12)
Zpráva o závadovém průběhu oslav...Souhrn poznatků z průběhu nasazení pracovníků HS-StB dne 28. října 1968.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (Demonstrace mládeže 28.10.1968, Přírůstek Praha, karton 90)

Fotodokumentace - 28. říjen 1968 - Pražský Hrad

Zásah hradní stráže proti demonstrujícím (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)
Demonstrance mládeže (28. říjen 1968) Demonstrance mládeže (28. říjen 1968)

Fotodokumentace - 28. říjen 1968 - Praha

Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968)
Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - 28. říjen 1968 Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968)
Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968)
Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968)
Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - Václavské náměstí (28. říjen 1968) Demonstrance - 28. říjen 1968

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

  1. Dokumentace k manifestaci, která se konala dne 28.10.1968 v Praze (KS SNB Praha, př. č. 1395/84, balík č. 12)
  2. Dokumentace k manifestaci na Hradčanském náměstí, před hlavní branou Hradu, dne 28. října 1968 v odpoledních hod. (Demonstrace mládeže 28.10.1968, Přírůstek Praha, karton 90).
  3. Dokumentace k manifestaci, která se konala dne 28.10.1968 v Praze, Pražský Hrad, (Demonstrace mládeže 28.10.1968, Přírůstek Praha, karton 90)
  4. Dokumentace k manifestaci, která se konala dne 28.10.1968 v Praze, Václavské náměstí, (Demonstrace mládeže 28.10.1968, Přírůstek Praha, karton 90)


Rok 1988

Rozkazy k mimořádným bezpečnostním opatřením

Vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření (1/2)
RMV ČSSR 16/1988, Vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (2 s inv.j. 1166)
Vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření (1/2)
RNS StB KS SNB Brno 6/1988, Vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (B6/II inv.j.21)

Dokumentace

Vystoupení náčelníka II. správy SNB K. Vykypěla na operativním štábu MV ČSR (1/4) Vystoupení náčelníka II. správy SNB K. Vykypěla na operativním štábu MV ČSR dne 20.10.1988 k operativní situaci a připravovaným aktivitám vnitřního nepřítele.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1495)
Informace o nepřátelských aktivitách k 70. výročí vzniku ČSR (1/4)
Informace o nepřátelských aktivitách k 70. výročí vzniku ČSR.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (X.správa SNB, inv.j.502)
Stanovisko k Vyhodnocení zkušeností z likvidace protispolečenského vystoupení (1/3)
Stanovisko k Vyhodnocení zkušeností z likvidace protispolečenského vystoupení dne 28.10.1988 na Václavském a Staroměstském náměstí v Praze.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (X.správa SNB, inv.j.502)
Vyhodnocení zkušeností z likvidace protispolečenského vystoupení dne 28.10.1988 (1/7)
Vyhodnocení zkušeností z likvidace protispolečenského vystoupení dne 28.10.1988 na Václavském a Staroměstském náměstí v Praze.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (X.správa SNB, inv.j.502)
Informace o aktivitách nepřátelského prostředí k výročí vzniku ČSR (1/7)
Informace o aktivitách nepřátelského prostředí k výročí vzniku ČSR
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1494)
Denní informace č. 5/88 (1/2)
Denní informace č. 5/88 – výběr poznatků StB
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1407)
Denní informace č. 6/88 (1/2)
Denní informace č. 6/88 – výběr poznatků StB
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1407)
Denní informace č. 10/88 (1/2)
Denní informace č. 10/88 – výběr poznatků StB
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1407)
Denní informace č. 12/88 (1/2)
Denní informace č. 12/88 – výběr poznatků StB
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1407)
Informace o bezpečnostní situaci na teritoriu S SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje v souvislosti se 70. výročím vzniku Československa (1/6)
Informace o bezpečnostní situaci na teritoriu S SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje v souvislosti se 70. výročím vzniku Československa za období od 02,00 hod. dne 28.10.1988 do 02,00 hod. dne 28.10.1989
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1497)
Informace o aktivitách nepřátelského prostředí k výročí vzniku ČSR (1/6)
Informace o aktivitách nepřátelského prostředí k výročí vzniku ČSR
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, (A 34/1 inv.j.1497)

Datum zveřejnění výstavy: 6. listopadu 2008
Autoři výstavy: PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Petr Dvořáček