Výstavu o pronásledované církvi lze shlédnout do konce června v Brně

Praha/Brno 1. června 2010 – Ode dneška až do konce června lze v brněnském kostele Sv. Jakuba shlédnout výstavu Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960. Záštitu nad výstavou, na jejíž přípravě se podílel tým archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením Dr. Vladimíry Vaníčkové, převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Výstava byla koncipována s důrazem na dějinné souvislosti a také na jednotlivé lidské osudy. Přibližuje jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického státu, mocenské nástroje i konkrétní metody užívané k likvidaci duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Vernisáž výstavy „Maďaři a stalinismus v Československu 1948-1963“ (Bratislava, 6.5.2010) Vernisáž výstavy „Maďaři a stalinismus v Československu 1948-1963“ (Bratislava, 6.5.2010) Vernisáž výstavy „Maďaři a stalinismus v Československu 1948-1963“ (Bratislava, 6.5.2010) Vernisáž výstavy „Maďaři a stalinismus v Československu 1948-1963“ (Bratislava, 6.5.2010)

Před návštěvníky se otevírají nejen osudy významných osobností, ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků, řádových sester a laiků, kteří se stali terčem komunistické perzekuce a patří k jedněm z prvních novodobých „vězňů svědomí“. Expozice se zároveň dotýká dopadu rozkladných represivních metod Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž rovněž patřilo získávání tajných spolupracovníků z kněžských řad.

Ačkoli se tato etapa novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala mnoho morálních a materiálních škod, nebyla veřejností po roce 1990 ještě komplexnějším způsobem vyhodnocena a doceněna. Výstava tak mapuje bílá místa v našich novodobých dějinách, zveřejňuje dosud nepublikované dokumenty z českých archivů i soukromých sbírek a je využitelná i pro doplnění výuky dějepisu.

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960, měl premiéru loni na podzim ve Strahovském klášteře a poté se s ním mohla veřejnost seznámit mj. v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci.

Jiří Reichl, tiskový mluvčí
Archiv bezpečnostních složek
Ústav pro studium totalitních režimů
e-mail: press@ustrcr.cz
gsm: +420 725 787 524