Zemřel Vladimír Bystrov

Praha 1. června 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek vyjadřují hluboký zármutek nad úmrtím Vladimíra Bystrova, který zemřel dnes ráno ve věku nedožitých 75 let. Český publicista, filmový kritik a překladatel, držitel Řádu Tomáše G. Masaryka se dlouhodobě zabýval tématy, které spadají do působnosti Ústavu i Archivu. Vystupoval na řadě konferencí a přednášek a loni s přispěním Ústavu pro studium totalitních režimů vyšla jeho kniha Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček.

„Úmrtím Vladimíra Bystrova ztrácí česká historická i novinářská obec jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Osobnost, která se systematicky věnovala problematice odvlečených československých občanů po květnu 1945 do zahraničí a problematice sovětských gulagů,“ řekl k dnešní smutné zprávě ředitel Odboru zkoumání ÚSTR Jan Kalous. Vladimír Bystrov byl velmi výrazným představitelem výboru Oni byli první, který reprezentoval příbuzné československých občanů odvlečených sovětskými bezpečnostními složkami po skončení druhé světové války z Československa.

Čest památce Vladimíra Bystrova !

Jiri Reichl, tiskový mluvčí
mobil: +420 - 725 787 524
email: press@ustrcr.cz