Zveřejnění registračních protokolů VKR

Archiv bezpečnostních složek na své stránce Vyhledávání v archivních pomůckách zveřejnil třista devět kusů registračních pomůcek vojenské kontrarozvědky (VI., respektive III. správy) z let 1954 až 1989 (seznam pomocných registračních protokolů VKR), v nichž jsou podchyceny základní evidenční údaje o vedení tzv. operativních svazků jednotlivými součástmi VKR (hlavní správa, správa, odbor, oddělení).

Jejich zveřejnění je dalším krokem v naplňování zejména zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, který Archivu mimo jiné ukládá zpřístupňování a zveřejňování archiválií a dokumentů bezpečnostních složek.

Archiv bezpečnotních složek, v jehož čele stojí PhDr. Ladislav Bukovszky, je organizační složkou státu, samostatnou účetní jednotkou, přímo řízenou Ústavem pro studium totalitních režimů. Zároveň je součástí rozpočtové kapitoly č. 355.

Obdobně jako další archivy v České republice, zajišťuje Archiv bezpečnostních složek všestrannou péči o archiválie, jejich odborné a vědecké zpracování, zpřístupňuje a předkládá je k nahlížení pro vědecké či jiné účely.

V jednotlivých odděleních Archivu bezpečnostních složek je soustředěno více než 18 běžných kilometrů archiválií, včetně statisicíců kusů mikrofiší.

Fotografie z tiskové konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR

Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR
Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR Tisková konference ABS ze dne 25. 7. 2008 - Zveřejnění registračních protokolů VKR