Ochrana státní hranice 1948–1955

Brno, 17.–19. května 2011 – V Technickém muzeu v Brně se při příležitosti jeho padesátého jubilea a zároveň 60. výročí započetí vojskového střežení státní hranice tehdejší ČSSR konal mezinárodní seminář Ochrana státní hranice 1948–1955. Mezi dvěma desítkami přednášejících a řadou účastníků z České a Slovenské republiky a z Německa byli i odborníci a badatelé Archivu bezpečnostních složek (ABS), který byl spolupořadatelem semináře, a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zazněly mimo jiné příspěvky Ing. Mgr. Pavla Vaňka, Ph.D., Mgr. Tomáše Slavíka, Mgr. Josefa Vávry (všichni tři ABS, Brno–Kanice), Martina Kostlána, DiS. (ABS, Praha), Michala Šrůtka (externí spolupracovník ABS) a PhDr. Jiřího Mikulky (ABS, Brno–Kanice). Seminář spoluotevřela PhDr. Zlatuše Kukánová, 1. zástupkyně ředitelky Archivu a ředitelka odboru archivních fondů FMV, operativních svazků, vyšetřovacích spisů a vojsk Ministerstva vnitra.

Součástí semináře bylo 18. května slavnostní odhalení repliky historického hraničního sloupu u obce Jaroslavice (na místě nálezu původního sloupu) a následující den pak návštěva pěchotního srubu MJ S 3 Zahrada, kde nedávno provedlo Technické muzeum Brno instalaci pozorovatelny Pohraniční stráže a repliky signální stěny.

Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011) Seminář „Ochrana státní hranice 1948–1955“ (Brno, 17.–19.5.2011)