Tisková zpráva Archivu bezpečnostních složek k dotazům ke zveřejňování evidenčních záznamů

Praha 7. července 2009 - Archiv bezpečnostních složek v reakci na tvrzení pana Stanislava Pence odmítá, že by při práci s informačními systémy neplnil své zákonné úlohy, tj. povinnosti vůči badatelské veřejnosti, úředním místům České republiky a nezveřejňoval na své webové stránce zákonem vymezené penzum evidenčních záznamů vztahujících se k činnosti bývalé Státní bezpečnosti.

Veškeré informační systémy převzaté Archivem bezpečnostních složek k 1. únoru 2008 v souladu s usnesením vlády ČR č. 825 z 25. července 2007 a na základě zákona č. 181/2007 Sb. od Ministerstva vnitra ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Ministerstva obrany ČR – Vojenského zpravodajství a Ministerstva spravedlnosti ČR, využívá v intencích platné legislativy.

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů byly všechny převzaté databáze implementovány do jednoho systému v rozsahu více než 4 300 000 záznamů, s nímž pracuje v režimu zvýšené ochrany specializované pracoviště Archivu bezpečnostních složek.

Jako přípravu digitálního archivu Archiv bezpečnostních složek opět ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů zveřejňuje ve formě archivních pomůcek protokoly z provenience evidenčních pracovišť bývalé Státní bezpečnosti, které jsou širokou badatelskou veřejností využívány jako nezbytný průvodce tzv. svazkovou agendou a také jako kontrola činnosti našich archivářů.

Vyřizování dotazů badatelské veřejnosti i úředních žadatelů (Ministerstvo vnitra ČR, Národní bezpečnostní úřad, Policie ČR, zpravodajské služby) spolehlivě dokumentují statistiky za loňský rok a první polovinu roku letošního z nich vyplývá, že v roce 2008 zpracoval Archiv bezpečnostních složek 1 214 úředních dotazů na 23 902 osob. K 15. červnu letošního roku to pak je 1 524 dotazů a 14 890 osob.

Na základě badatelských dotazů bylo historikům, novinářům i další badatelské veřejnosti v informačních systémech vyhledáno významné množství archivních materiálů. Největší zájem byl loni v červnu, kdy při 670 návštěvách bylo zpřístupněno 5 106 inventárních jednotek. V posledních dvou měsících loňského roku se zájem ustálil na zhruba 230 návštěvách respektive 2 600 předložených jednotkách. Od února do konce roku přišlo do tří badatelen (dvě v Praze, jedna v Kanicích u Brna) 1 526 badatelů. Řada z nich se do badatelen vracela, protože statistika zaznamenala 4 122 návštěv, při nichž bylo zpřístupněno 39 878 archivních jednotek.

tiskový mluvčí Jiří Reichl