Registrační protokoly Vojenské kontrarozvědky

Praha 28. července 2008 – Archiv bezpečnostních složek v souvislosti se zveřejněním evidenčních podkladů Vojenské kontrarozvědky prohlašuje, že zveřejňováním pomocných registračních protokolů i dalších dokumentů z provenience komunistických bezpečnostních složek naplňuje jeden z hlavních úkolů, které pro něj vyplývají ze zákona č. 181/2007 Sb. i dalších právních norem.

Archiv bezpečnostních složek přistupuje ke zveřejňování dokumentů nestranně, veden snahou o maximální transparentnost. Jedině tento postup garantuje veřejnou kontrolu i nad činností samotného Archivu bezpečnostních složek jako nezávislé státní instituce.

V reakci na aféry uplynulých let, zpochybňování registračních podkladů komunistických bezpečnostních složek, selektivnost jejich prezentace, respektive pochybnosti o jejich úplnosti, byly primární evidenční podklady zveřejněny v digitální podobě. Každý zájemce si tak prostřednictvím internetu může zjistit, koho a jak příslušníci Státní bezpečnosti (Vojenské kontrarozvědky) zavedli do registračních protokolů.

Tyto evidenční záznamy tedy vypovídají pouze o tom, kdy a kdo z vojenské kontrarozvědky zaregistroval k tomu či onomu zájmovému objektu (osobě) svazek nebo spis; o ničem jiném. Co bylo obsahem vztahu státobezpečnostního orgánu státu (vojenské kontrarozvědky) s občanem (anebo naopak) je možné odvodit až na základě badatelské činnosti se samotným operativním svazkem či dalšími archivními materiály.

Pro úplnost uvádíme, že kategorie operativních spisů důvěrník (D), kandidát tajné spolupráce (KTS), kandidát agenta (KA) či kandidát informátora (KI) nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

Postup, jak žádat o zpřístupnění dokumentů, je uveden na webové stránce Archivu bezpečnostních složek www.abscr.cz.

Jiří Reichl
tiskový mluvčí