Aktuálně


Oznámení

Vážení badatelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodů celkové rekonstrukce budovy bude provoz badatelny Siwiecova ukončen k 3. 2. 2017. Od 8. 2. 2017 až do odvolání budou všechny archiválie, předkládané dosud v této badatelně, zpřístupňovány pouze v druhé pražské badatelně Na Struze 3, Praha 1. Kontaktovat zaměstnance této badatelny můžete e-mailem na adrese: badatelna.struha@abscr.cz nebo telefonicky na číslech: 221 008 132 nebo 221 008 133. Provoz badatelny Kanice zůstává beze změn.

Děkujeme za pochopení.

Přidáno: 16.01.2017

Archiv bezpečnostních složek je partnerem nového seriálu LN 40 let Charty 77

V pátek 6. ledna 2017 vyjde první díl nového třicetidílného seriálu, který se zaměří na příběh zrodu Charty 77, její podstatné mezníky, nejdůležitější signatáře, ale také na dobový kontext. Seriál bude vycházet každý den od pondělka do soboty až do 9. února.

Přidáno: 05.01.2017

Rozšířili jsme eBadatelnu: na internetu najdete i tajné rozkazy komunistických ministrů

17. listopadu 2016 – eBadatelna Archivu bezpečnostních složek na webové adrese je nově doplněna a vylepšena. Přibyla do ní například první část fondu Inspekce ministra vnitra ČSSR. Spisy Inspekce MV dokumentují metody používané Státní bezpečností koncem 40. a počátkem 50. let, zejména provokace a fyzické násilí, kterému byli vystaveni jak vyšetřovaní, tak vězni. Jsou tedy zajímavým doplňkem vyšetřovacích spisů. Do eBadatelny přibyly také Tajné rozkazy ministra národní bezpečnosti 1951–1953, Tajné rozkazy ministra vnitra 1953–1956, Rozkazy ministra národní bezpečnosti 1951–1953 a Rozkazy ministra vnitra 1953–1970 (jde o názvy některých částí archivního fondu s názvem Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra).

Dlouho očekávaný dálkový přístup, díky kterému registrovaní badatelé můžou listovat archiváliemi kdekoli, kde mají připojení k internetu, Archiv spustil letos v březnu a setkal se s velkým ohlasem. Nově tedy k dosavadním čtyřem fondům přidal další. A nejen to, zároveň se výrazně zdokonalil dosud používaný software. „Na základě výsledků testování jsme vyvinuli novou, uživatelsky příjemnější verzi. Velkým zlepšením je, že zájemci nebudou odkázáni jen na inventáře naskenované v PDF, ale můžou do vyhledavače zadat téma, které je zajímá, a zjistit, jaké archiválie se k němu vztahují,“ upřesnila ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Inventáře si navíc může prohlížet kdokoliv bez nutnosti registrace. Nově eBadatelna Archivu bezpečnostních složek obsahuje 40 inventářů a přes 400 000 skenů. Další inventáře, digitalizované fondy i jejich části hodlá Archiv přidávat v příštích měsících.

Přidáno: 18.11.2016

Pracoviště v Kanicích navštívili kolegové ze Zemského archivu v Opavě

Úvodní slovo ředitelky …

V pátek 16. září 2016 navštívili pracoviště ABS v Kanicích, kde sídlí oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV, kolegové archiváři ze severomoravských a slezských archivů. Příjemné setkání s více než čtyřmi desítkami archivářů zahájila ředitelka Světlana Ptáčníková úvodní přednáškou o organizaci a historii našeho archivu i o úkolech, které ABS řeší. Poté si kolegové prohlédli některé depozitáře a výstavky zajímavých archiválií, badatelnu i kanické pracoviště digitalizace. Snad se jim u nás líbilo…

Přidáno: 23.09.2016

Den otevřených dveří se poprvé konal ve všech čtyřech budovách

Archiv bezpečnostních složek má badatelnu i v Siwiecově ulici. Ne vždy se vám tu bude věnovat přímo ředitelka Světlana Ptáčníková, ale objednané archiválie vám tu předloží ochotně a rádi

Tentokrát přesně na Mezinárodní den archivů – ve čtvrtek 9. června 2016 – mohli zájemci navštívit jak společnou budovu ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici, tak budovy Archivu v Braníku a Na Struze, a ovšem také v Kanicích u Brna. Televiznímu štábu sice stačilo pro reportáž (sledujte cca od 18. minuty) jediné místo, ale našli se i nadšenci, kteří stihli navštívit tři. Prostřednictvím našich fotografií můžete ovšem navštívit všechna.

Přidáno: 23.06.2016

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR ve čtvrtek  9.6.2016

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 9. června 2016 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Program dne otevřených dveří se bude skládat z komentovaných prohlídek budov od 11 do 17 hodin v každou celou hodinu.

Přidáno: 01.06.2016

Vyjádření vedení ÚSTR a ABS k závěrům kontrolní akce NKÚ

Vedení ÚSTR a ABS vítá výsledky kontroly, kterou Nejvyšší kontrolní úřad provedl v ÚSTR a v ABS od června do listopadu 2015 a jejíž výstupy zveřejnil 25. dubna 2016 na svých webových stránkách.

Jelikož však některá média „citují“ závěry kontroly s typicky posunutým významem, musíme v této souvislosti odkázat na původní pramen – tedy na text Kontrolního závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/39, zveřejněný ve formátu pdf na webu NKÚ.

Přidáno: 26.04.2016

Archiv bezpečnostních složek nově umožňuje internetový přístup do vybraných archiválií

Zájemci, kteří se zaregistrují v Archivu bezpečnostních složek, budou moci už v březnu listovat archiváliemi i na svém domácím počítači. K dispozici dostanou zatím dvě části fondu „Sekretariát Federálního ministerstva vnitra“ a dále fondy „Velitelství Státní bezpečnosti“ a „Kabinet StB materiálů“. Výběr obsahuje mimo jiné i materiály kolegia ministra národní bezpečnosti a kolegia ministra vnitra, jimiž prošly mnohé klíčové události tehdejší doby, pokud se týkaly Bezpečnosti. „Tam byly probírány ty nejpodstatnější otázky, týkající se organizace a činnosti bezpečnostního aparátu,“ upozornila ředitelka ABS Světlana Ptáčníková.

Jedná se o počin, na který odborná veřejnost léta čekala a současná Rada Ústavu pro studium totalitních režimů ho zařadila mezi priority. Vyhledávací systém, který ÚSTR vyvinul, poběží do konce léta v testovacím provozu. Zatím dálkový přístup nabídne k vidění asi 300 000 skenů a v průběhu letošního roku by měly postupně přibývat další.

K dispozici je na adrese ebadatelna.cz. Dosud neregistrovaní zájemci musí ovšem projít registrací, kterou vyžaduje zákon o archivnictví a spisové službě.

Upozornění: Přístup do ebadatelny nenahrazuje povolení ke zveřejňování archiválií. O to je v konkrétních případech vždy třeba žádat ředitelku ABS.

Přidáno: 10.03.2016

Vyšlo třinácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Ilustrační foto

Toto číslo Sborníku poprvé vychází s novou obálkou a zajímavým logem. Témata studií a článků publikovaných v letošním čísle Sborníku jsou velmi rozmanitá. Proměně Policejního ředitelství v Praze v roce 1942, zejména zavedení revírního systému podle německého vzoru, je věnována úvodní studie Davida Hubeného. Reemigraci a repatriaci po první a druhé světové válce, tedy po bouřlivém období, kdy došlo k rozpadu starých a vzniku nových státních celků, s čímž souvisel i velký pohyb obyvatelstva, se věnuje Miroslav Lacko. S osudy mladistvých odpůrců komunismu na Žatecku seznamuje čtenáře Adam Zítek. Studie popisuje dvě skupiny vytvořené kolem mladého učitele Josefa Hajného. Detailně si všímá vzniku skupin, činnosti spočívající zejména ve výrobě a distribuci letáků, odhalení aktérů StB, jejich vazby, soudního procesu, výkonu trestu a následného života včetně případné rehabilitace. Třetím odbojem se dlouhodobě zabývá také Markéta Bártová. Zaujal ji osud odbojové skupiny, utvořené a vedené Františkem Jírovcem, působící na Mladoboleslavsku. Autorka líčí rozpracování, vyšetřování a trestní postih příslušníků Jírovcovy skupiny včetně rehabilitace a přiznání statutu odbojáře proti komunismu několika jejím členům. Martin Pulec představuje ve své práci dosti neobvyklý případ, a sice skupinu, která existovala pouze v bujné fantazii svého „zakladatele“. Byl to on, kdo ji „vykonstruoval“ a StB se paradoxně snažila jeho smyšlenky vyvrátit. Studie má i jeden speciální cíl, a to získání nových svědectví nebo informací, které by vnesly světlo do záhadné smrti jedné z aktérek případu, Marie Pardusové...

Archiv bezpečnostních složek zároveň zveřejňuje v elektronické podobě předchozí číslo Sborníku ABS č. 12/2014.

Přidáno: 28.01.2016

Nové archivní pomůcky na webu Archivu bezpečnostních složek

Oddělení archivních fondů vyšetřovacích spisů a operativních svazků sestavilo své první oficiální archivní pomůcky. Jedná se o dva manipulační seznamy 2. typu k dílčí části fondu č. NAD 29 (Národní archivní dědictví) Vyšetřovací spisy, konkrétně k části Vyšetřovací spisy – Krajská správa ministerstva vnitra Liberec (1945) 1948–1960 a Krajská správa ministerstva vnitra Karlovy Vary (1945) 1948–1960. Součástí seznamů je úvod s tematickým i archivním popisem souborů, dále manipulační seznam s obsahem každého archivního čísla vycházející především z archivního protokolu a podrobné inventury vyšetřovacích spisů, která byla provedena v roce 2014. Dále je zde historický přehled fondů zahrnující i ty archivní jednotky, které nebyly z různých důvodů předány do Archivu bezpečnostních složek (např. byly zničeny před rokem 1990), a jmenný rejstřík.

Pomůcky, umožňující textové vyhledávání, jsou cenným rozšířením dosavadních vyhledávacích systémů na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek. Historici i badatelé z řad odborné veřejnosti najdou tyto manipulační seznamy v Průvodci po fondech a sbírkách, konkrétně ve Svazkové agendě vedené u Krajské správy MV Liberec a ve Svazkové agendě vedené u Krajské správy MV Karlovy Vary.

Přidáno: 09.12.2015